Yin Yoga  

Freitag, 14.06.2024
18 - 19:15 Uhr
Freitag, 28.06.2024
18 - 19:15 Uhr

Preis   CHF 23.00

Hatha Yoga für Anfänger

Samstag, 08.06.2024
10 - 11:15 Uhr
Samstag 15.06.2024
10 - 11:15 Uhr
Samstag, 29.06.2024
10 - 11:15 Uhr

Preis CHF 23.00